Opleiding & Scholing

Opleidingen Draagconsulent Meyke

Om mijn kennis en kunde op peil te houden en te verbreden, volg ik de nodige scholingen en opleidingen. Daarnaast ben ik regelmatig te vinden bij intervisie momenten samen met collega’s en bij productdagen, om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de laatste inzichten en trends.

Opleiding tot verloskundige: 2001-2005
Vierjarige HBO plus studie aan de Vroedvrouwenschool  Kerkrade/Maastricht (thans Academie Verloskunde Maastricht).
Werkervaring in diverse thuispraktijken. Minor in lactatiekunde, in de praktijk beziggehouden met de certificering van de zorg voor Borstvoeding, actief in de regionale werkgroep borstvoeding.
Niet-praktiserend verloskundige (niet langer ingeschreven in het BIG register) sedert 1 januari 2019.

Beroepsverdiepende cursus Haptonomie voor Verloskundigen: 2007
7 weekse cursus gegeven door Monique Duran, verloskundige en Haptonoom bij opleiding Opti-Mum in ’t Harde. Geleerde vaardigheden met betrekking tot aanraking van ouder en kind, roterend handelen.

Psychiatrie in de Verloskunde 1 en 2
Theorie en communicatieve vaardigheden met betrekking tot psychische en psychiatrische aandoeningen bij cliënten uit de verloskundigenpraktijk.

From Womb to World: 2013
2 daagse workshop van Anna Verwaal, over prenatale psychologie, trauma rondom zwangerschap en geboorte en bekrachtigende begeleiding van ouder en kind.

Draagconsulent basis: 2019
Opleiding tot draagconsulent aan Die Trageschule Nederland (Trageschule Dresden). We leerden we over de fysieke en psychologische aspecten van het dragen: informatie over de fysiologische ontwikkeling van het jonge kind (baby tot peuter) en welke draagmethoden hierbij passend en ergonomisch zijn, voordelen en veiligheid van ergonomisch dragen, het ontwerpen van een persoonlijk draagadvies (draagconsult). De manieren van dragen die werden geleerd waren:

 • Buikdragen met een rekbare doek
 • Wikkelgekruiste draagwijze op de buik (FWCC)
 • Heupdragen met een korte doek
 • Heupdragen met een ringsling
 • Dragen met een SSC (Meh Dai, Half buckle en Full buckle dragers)
 • Rucksack Carry (dragen op de rug)

Draagconsulent gevorderd – 2020
Bij de vervolgopleiding Draagconsulent gevorderde aan Die Trageschule Nederland (Trageschule Dresden) leerden we kijken naar ons eigen leerproces en dat van de klant en leerden we een workshop ontwerpen. De huiswerkopdracht bestond uit het maken van fotoseries van de aangeleerde draagwijzen tijdens de basisopleiding en het uitschrijven van en reflecteren op eerder gegeven draagconsulten tbv intervisie en supervisie tijdens de opleiding. We leerden babydragen in special need situaties.
De volgende draagwijzen werden behandeld:

 • Kangaroo Carry
 • Double Cross Front Carry
 • Tweelingdragen (verschillende wijzen)
 • Duodragen (met verschillende draagmiddelen)
 • Heupdragen met een lange geweven doek en now sew ringsling
 • Double Hammock (rugdragen)
 • Secure High Back Carry (SHBC)
 • Variaties op dragen met ringen en ‘fancy finishes’
 • Dragen met een SCC en Meh Dai op de rug

Dragen van prematuur geboren kinderen – 2018
Dagcursus voor draagconsulenten, van Zorgdragen Opleidingen. Tijdens deze cursus kwamen aan bod: specifieke kenmerken van prematuur geboren baby’s (fysiek, motorisch en psychosociaal), welbevinden, interactie/communicatie, specifieke aandachtspunten consulten in het Ziekenhuis, hygiëne, impact van vroeggeboorte, contra-indicaties consult. Het praktijkgedeelte bestond uit:

 • Knoopvaardigheid met geweven en rekbare doek
 • Dragen van zeer kleine baby’s
 • Roterend handelen
 • Verschillende buidel- en draagmaterialen voor prematuur geboren baby’s
 • Casuïstiek

Scholingsdagen – diverse data
Georganiseerd door de Vereniging van Draagdoekconsulenten

 • Diverse sprekers – “Dragen met een beperking”
 • Dragen met hulpmiddelen: klompvoetjes en heupdysplasie
 • Reflexintegratie